ข่าวไวรัสอู่ฮั่นล่าสุด ภัยร้ายที่ไม่มีวันจบ

July 9, 2021 admin 0

    เมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในขณะนี้ ทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยตรง โดยต้องร่วมือกันกู้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด ด้านนโยบาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทำให้วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ในแต่ละประเทศต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีใครต้องการอยากให้เกิดขึ้น