Asean Summit 2019

งานประชุม Asean Summit 2019 นายกพูดไทยไม่มีล่ามแปล นักข่าวมึน

August 2, 2019 admin 0

  กลายเป็นข่าวเดือดอย่างต่อเนื่องหลังจากจบการประชุม CLMVT ที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้ออกมากล่าวเปิดงานประชุมที่มีผู้ร่วมงานกว่าหลายสิบชาติ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี โดยมีสมาชิกร่วมกว่า 500 คน