ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในปัจจุบัน

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ในรูปแบบหนึ่ง เป็นการสร้างให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ ทั้งในเรื่องของความคิด , การวิเคราะห์ , เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นมา แล้วนำมาฝังไว้กับอุปกรณ์ เพื่อให้มันสามารถทำให้เกิดระบบจักรกลอัจฉริยะขึ้นมา โดยสื่อสารกับมนุษย์ได้ นอกจากนี้ยังเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

การคิดค้นเทคโนโลยี AI เป็นแนวคิดอันมีมานานมากแล้ว ทำให้มีการพัฒนาหลายนานสิบปี เป็นมอบปัญญาให้กับสิ่งไม่มีชีวิต จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ คือ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ขนาดแยกแยะข้อมูลซับซ้อนได้ โดยแนวทางสำคัญอันทำให้เทคโนโลยี AI สามารถเอาชนะเกม อย่าง AlphaGo กับ Dota2 ได้ก็คือ การให้ AI เรียนรู้รูปแบบการเล่นของผู้เล่นระดับมืออาชีพ จนเกิดการเรียนรู้ และการวางแผนกลยุทธ์ ได้ด้วยตัวเอง

ประโยชน์ของ AI ซึ่งสามารถนำมาใช้กับชีวิตมนุษย์ได้ในปัจจุบันนี้

  • ด้านการคมนาคม Ai ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับตัวของผู้ขับขี่ , ช่วยค้นหาตำแหน่ง เพื่อไปยังจุดปลายทางอย่างดีที่สุด สำหรับผู้เดินทางด้วยรถหรือยานพาหนะ
  • ด้านภาษา ช่วยแปลงภาษาจากภาษาหนึ่ง ไปยังภาษาหนึ่ง
  • ด้านระบบเครือข่าย ช่วยค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารที่ต้องการบนระบบเครือข่าย มีการใช้ Key – Word ในการค้นหา ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
  • ด้านการแพทย์ นำ AI ไปช่วยในการวัดความดันของผู้ป่วย แล้วนำค่ามาวิเคราะห์พร้อมแปลงเป็นตัวเลข รวมไปถึงการสแกนร่างกายผู้ป่วยเพื่อค้นหาจุดเกิดโรคของร่างกาย , ช่วยวิเคราะห์ถึงโรคที่เป็นและหาวิธีการรักษาได้
  • ด้านการค้า AI จะเข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์รวมทั้งประมวลผลได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ ในการคำนวณหาค่า Supply , Demand , ค้นหาจุดซึ่งใช้ในการทำกำไรของบริษัท
  • ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ใช้ในการสแกนหรือตรวจจับสิ่งผิดปกติ เพื่อหาวัตถุต้องสงสัย นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการตรวจสอบเพียงไม่นานอีกด้วย
  • ด้านอื่น ๆ เช่น นำระบบ AI ไปฝังไว้ในหุ่นยนต์ หรือ Robot นี้ โดยนำมาทำหน้าที่แทนคน เช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาด โดยตัวหุ่นยนต์ AI สามารถเรียนรู้พร้อมทั้งตรวจจับขยะได้เองอย่างอัตโนมัติ

ดังนั้นแล้วคุณจะเห็นได้ว่าระบบ AI เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ซึ่งเหมาะกับการนำมาใช้กับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก มันได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์มาก โดยเปรียบได้กับจักรกลอัจฉริยะที่ทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้หลายงานด้วยกัน  และ AI ยังคงถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้กับชีวิตประจำวันให้มากขึ้น  เพื่อเป็นการย่นระยะเวลา ประหยัดงบประมาณ และประหยัดทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

1 Comment

  1. ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีการพัฒนาไปมากดูได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI Ligaz88 ที่จะมาช่วยให้เรานั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆ ทำให้รู้ว่าตอนนี้โลกเราได้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว

Comments are closed.