จมครึ่งคันน้ำท่วม กทม. ปัญหาจากความมักง่ายของคน

ปกติฤดูฝนเป็นสิ่งที่คนในกรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตนั้นยากลำบากมากกว่าปกติ ไหนจะต้องคอยหลบฝนเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรง เวลาฝนตกครั้งหนึ่งรถก็ติดกันระนาวบางวันติดยาวเป็นหลายชั่วโมงก็มี สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนเมืองหลวงต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน แต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีพายุเข้ามาในบริเวณประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่ากรุงเทพฯ ก็ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อฝนตกหนักมากๆ กลายเป็นว่าเกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ เหตุเพราะไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนั่นเอง ระดับน้ำที่ท่วมสูงขนาดว่าบางพื้นที่รถจมไปครึ่งคันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากคำถามที่ตามมาคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ความมักง่ายของคนเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ

 

แม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยพื้นฐานเนื่องจากว่าเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ที่ตนเองดูแลอยู่ แต่ทั้งนั้นก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าการที่น้ำท่วมกรุงเทพฯ ก็ย่อมมีปัจจัยอื่นๆ ตามมาด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของระบบการจัดการการระบายน้ำเพียงอย่างเดียว ปัจจัยหลักที่ค้นพบว่าเหตุใดน้ำจึงท่วมกรุงเทพฯ รถที่จอดอยู่หายไปครึ่งคันก็มาจากปัญหาเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเอง จากสถิติของสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีผลออกมาอย่างชัดเจนว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถเก็บได้ในแต่ละวันของกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีปริมาณขยะสูงถึงวันละกว่า 10,000 ตันกันเลยทีเดียว เมื่อมีการนำมาเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่มีมากถึง 5.7 ล้านคน นั่นหมายความว่าใน 1 วันมีคนทิ้งขยะรวมกันถึง 1.7 กิโลกรัมต่อคน แล้วคิดดูว่าเมื่อขยะเหล่านี้ไม่ได้ลงถังขยะแต่มีจำนวนไม่น้อยที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลอง ตามท่อระบายน้ำ ท้องถนน และบริเวณอื่นๆ แน่นอนว่ามันย่อมเข้าไปอุดตัน ขวางทางช่องทางในการระบายน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากความมักง่ายของคนบางคนที่ไม่รู้จักการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง เน้นเอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองจนทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพฯ ต้องทำใจยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมส่วนหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมของคนบางคนด้วยเช่นเดียวกัน

การณรงค์ให้รู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางคือสิ่งที่ควรต้องกระทำเช่นเดียวกันจิตใต้สำนึกของผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เองก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องเข้าใจในปัญหาด้วยเหมือนกัน หากทุกคนรู้หน้าที่และดูแลในสัดส่วนของตนเองอย่างน้อยๆ ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ก็จะสามารถมีทางออกที่ดีได้